Syarat Industri Pelancongan

Perjalanan yang Diuruskan oleh Ejen Terma-terma untuk Perjalanan yang Diuruskan oleh Ejen [pdf]
Perjalanan yang Diuruskan oleh Agensi Terma-terma untuk Perjalanan yang Diuruskan oleh Agensi [pdf]
Peraturan pampasan khas Peraturan pampasan khas [pdf]

Senarai Yuran Perkhidmatan Agensi Pelancongan

Tiket penerbangan, Hotel (Domestik - dalam Jepun) Senarai Yuran Perkhidmatan Agensi Pelancongan (Domestik - dalam Jepun) [pdf]
Tiket penerbangan, Hotel (Antarabangsa/Luar Negara) Senarai Yuran Perkhidmatan Agensi Pelancongan (Antarabangsa/Luar Negara) [pdf]

Syarat-syarat Perjalanan

Syarat-syarat Perjalanan (Domestik - dalam Jepun) Syarat-syarat Perjalanan (Domestik - dalam Jepun) [pdf]
Syarat-syarat Perjalanan (Antarabangsa/Luar Negara) Syarat-syarat Perjalanan (Antarabangsa/Luar Negara) [pdf]
Borang persetujuan penjaga untuk kanak-kanak di bawah umur Borang persetujuan penjaga untuk kanak-kanak di bawah umur [pdf]