Keluarkan Resit

Resit (Format PDF) boleh dikeluarkan secara terus dalam talian.

Untuk ahli skyticket yang berdaftar, sila log masuk ke akaun anda kemudian klik "Sejarah Tempahan" dan "Untuk butiran lanjut", selepas itu, klik "Keluarkan Resit" dan isikan butiran yang diperlukan.
Untuk pengguna yang tidak berdaftar, sila akses URL yang terkandung dalam e-mel yang anda terima selepas tempahan kemudian klik "Sejarah Tempahan" dan "Untuk butiran lanjut", selepas itu, klik "Keluarkan Resit" dan isikan butiran yang diperlukan.

Sila hubungi kami jika terdapat sebarang ralat, termasuklah ralat dalam jumlah pembayaran yang dibuat.
Sila maklum bahawa semua caj pengendalian kiriman bank tidak disertakan dalam resit.
Tambang dan caj lain seperti yang ditunjukkan di bawah disertakan dalam resit.
(Jumlah yang disertakan dalam resit adalah berdasarkan undang-undang perakaunan pejabat cukai yang sah)

Sampel Resit

領収書サンプル

Maklumat Penting Sebelum Mengeluarkan Resit

  • Nama dan butiran tidak boleh diubah selepas resit dikeluarkan
  • Resit tidak boleh dikeluarkan jika ruangan nama tidak diisi
  • Caj kiriman bank tidak boleh disertakan dalam resit
  • Amaun yang ditunjukkan dalam resit tidak boleh melebihi jumlah sebenar yang dibayar
  • Resit dikeluarkan dalam format PDF sahaja
    (Untuk melihat resit tersebut (fail PDF), anda memerlukan perisian pembaca PDF, seperti Adobe Acrobat Reader DC)