Dasar Kerahsiaan

Tarikh Semakan: 25 Mac 2022

Dasar Asas

Adventure, Inc. (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat") melaksanakan sepenuhnya penjagaan dalam perlindungan maklumat peribadi mengikut dasar asas berikut, sebagai mengiktiraf tanggungjawab sosial untuk mematuhi undang-undang dan peraturan Jepun yang mengawal perlindungan maklumat peribadi dan untuk menguruskan maklumat peribadi dengan cara yang sesuai.


 • Pematuhan Undang-undang, Peraturan dan Garis Panduan yang Mentadbir Maklumat Peribadi
 • Syarikat memahami tujuan dan kandungan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, undang-undang dan peraturan yang berkaitan, garis panduan yang ditetapkan oleh kementerian dan agensi yang berkaitan dan Polisi Privasi ini, dan akan mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut, dan akan melakukan segala usaha yang munasabah untuk mengurus dan melindungi maklumat peribadi.
 • Penubuhan Sistem Pengurusan Perlindungan Maklumat Peribadi
 • Syarikat hendaklah memastikan bahawa pengarah dan pekerjanya memahami butiran dan kepentingan perlindungan maklumat peribadi dan mewujudkan sistem pengurusan untuk perlindungan maklumat peribadi.
 • Penambahbaikan Perlindungan Maklumat Peribadi
 • Syarikat hendaklah berusaha berterusan untuk menambah baik dan memastikan pengurusan dan perlindungan maklumat peribadi yang betul.
 • Maklum Balas Pantas kepada Pertanyaan dan Aduan
 • Syarikat hendaklah bertindak balas dengan segera kepada permintaan untuk pendedahan, pembetulan, penambahan, penggantungan penggunaan atau pemadaman maklumat peribadi, pelaksanaan hak yang berkaitan dengan GDPR (Peraturan Perlindungan Data Am), dan pendapat dan permintaan lain mengenai pengendalian maklumat peribadi. Pusat hubungan untuk pertanyaan adalah seperti yang diterangkan dalam klausa "11) Hubungan untuk Dasar Privasi" di bawah ini.
 • ※GDPR ialah "Peraturan Perlindungan Data Am EU" yang bertujuan untuk melindungi maklumat (data) peribadi dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), termasuk Kesatuan Eropah (EU).

Pengurusan Maklumat Peribadi

Selaras dengan "Dasar Asas," Syarikat hendaklah mematuhi undang-undang, peraturan dan norma lain yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi dan hendaklah menguruskan maklumat tersebut dengan cara yang sesuai.

 • 1) Pemerolehan Maklumat Peribadi
 • Syarikat hendaklah memperoleh maklumat peribadi dengan cara yang sesuai dan adil melalui kaedah berikut.
  • a) Maklumat yang diberikan secara langsung oleh pengguna skyticket melalui pendaftaran pengguna, input maklumat aplikasi, pertanyaan telefon atau e-mel dan kaedah yang serupa
  • Maklumat yang perlu diperoleh termasuk nama, jantina, tarikh lahir, alamat e-mel, nombor telefon, nombor faks, maklumat pasport, nama ejen pemindahan (untuk pembayaran pindahan bank atau pos), maklumat akaun untuk bayaran balik (pembayaran balik pembatalan), maklumat penumpang yang mengiringi (nama, jantina, tarikh lahir, maklumat pasport), maklumat tempatan untuk tiket penerbangan luar negara, maklumat penginapan tempatan di destinasi, alamat dan maklumat benefisiari insurans untuk tiket penerbangan luar negara (polisi insurans perjalanan semasa perjalanan), barang peribadi apabila menaiki feri, saiz kenderaan (kereta/motosikal) semasa perjalanan termasuk menaiki kenderaan), kejayaan atau kegagalan pembayaran, maklumat berkaitan pembayaran yang diperlukan oleh agensi pembayaran bergantung pada kaedah pembayaran yang dipilih oleh pengguna, maklumat yang diperlukan oleh setiap pembekal perkhidmatan untuk bayaran balik sekiranya berlaku pembatalan dan butiran pertanyaan.
   • ※Semua maklumat kad kredit yang dimasukkan oleh pengguna pada skyticket dihantar terus kepada syarikat kad kredit dan syarikat pengesan penipuan tanpa melalui skyticket dan Syarikat tidak memperoleh, mengesahkan atau menyimpan maklumat tersebut
  • b) Menerima maklumat pengguna di atas daripada pihak ketiga berdasarkan persetujuan pengguna
  • c) Merakam dan mendapatkan semula maklumat secara automatik apabila pengguna mengakses tapak web skyticket
  • Syarikat mengumpul maklumat tentang individu (maklumat peribadi/maklumat pengenalan peribadi) seperti kuki, alamat IP, pengecam pengiklanan (AAID/IDFA), maklumat peranti dan maklumat log yang berkaitan dengan penggunaan Internet seperti maklumat lokasi dan sejarah aktiviti. Apabila pengguna memberikan maklumat peribadi kepada Syarikat, Syarikat boleh memautkan maklumat pengenalan peribadi pengguna kepada maklumat peribadi pengguna, yang mana maklumat pengenalan peribadi tersebut juga akan dianggap sebagai maklumat peribadi.
  • d) Menerima maklumat peribadi yang berkaitan daripada pihak ketiga yang mengendalikan alat pengiklanan yang telah diklik sebelum pengguna mengakses skyticket
  • Untuk tujuan menilai keberkesanan iklan, Syarikat memperoleh maklumat peribadi yang berkaitan, seperti maklumat mengenai iklan yang diklik sebelum melawat skyticket daripada alat yang dikendalikan oleh pihak ketiga (tarikh klik dan tapak yang diiklankan) dan hanya jika pengguna bersetuju dengan Privasi ini Polisi, Syarikat boleh menggunakan maklumat peribadi berkaitan yang diperolehi untuk tujuan menilai keberkesanan iklan yang berkaitan. Maklumat tersebut akan digunakan bersama dengan maklumat peribadi pengguna dengan memadankannya dengan butiran tempahan pengguna dan maklumat lain. Maklumat sedemikian akan dianggap sebagai maklumat peribadi.
 • Maklumat peribadi yang diperoleh oleh Syarikat hendaklah dilupuskan pada satu masa apabila ia dianggap munasabah tidak lagi diperlukan di bawah operasi perniagaan biasa oleh Syarikat.
 • 2) Tujuan Pemerolehan Maklumat Peribadi
 • Syarikat menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan berikut (lihat "7) Penggunaan Kuki" untuk butiran tentang penggunaan kuki untuk maklumat berkaitan peribadi). Syarikat berhasrat untuk memperoleh maklumat peribadi dan akan menyatakan dengan jelas tujuan penggunaan apabila ia diberikan secara langsung oleh pengguna secara bertulis atau melalui skyticket atau cara lain. Syarikat tidak boleh menggunakan maklumat peribadi di luar skop tujuan penggunaan tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran pengguna terlebih dahulu.
  • a) Untuk pendaftaran keahlian skyticket, program mata kesetiaan dan tujuan operasi skyticket lain
  • b) Untuk prosedur seperti pengaturan, pembatalan dan bayaran balik untuk perkhidmatan perjalanan (penerbangan, hotel, sewa kereta, bas, feri dan lawatan) yang dipohon melalui laman web skyticket
  • c) Untuk masa kecemasan untuk menghubungi pengguna sekiranya berlaku kecederaan perjalanan, penyakit dan/atau kecemasan lain semasa tempoh perjalanan
  • d) Untuk prosedur tempahan dan pembatalan perkhidmatan makanan dan minuman (restoran/bawa pulang) yang ditempah melalui skyticket
  • e) Untuk memproses perkhidmatan perjalanan pilihan (polisi insurans dan seumpamanya) yang dipohon melalui skyticket
  • f) Untuk penyediaan Perkhidmatan Premium skyticket
  • g) Untuk penghantaran produk yang dibeli oleh pengguna
  • h) Untuk komunikasi yang diperlukan dengan pengguna yang berkaitan dengan setiap perkhidmatan yang disebutkan di atas
  • i) Untuk pengedaran e-mel, surat berita dan tawaran pengiklanan dan promosi lain untuk produk dan perkhidmatan yang disediakan di skyticket
  • j) Untuk analisis sejarah penyemakan imbas pengguna, sejarah penggunaan dan seumpamanya untuk menentukan keberkesanan pengiklanan, pemasaran dan penambahbaikan perkhidmatan
  • k) Untuk penyediaan maklum balas kepada pendapat, perundingan, aduan dan komunikasi lain daripada pengguna
  • l) Untuk kegunaan program subsidi kerajaan tempatan dan negara
  • m) Untuk penyiasatan dan tindak balas kepada kerosakan dan ralat sistem
  • n) Untuk semakan pematuhan, pemantauan, pencegahan, analisis dan tindakan balas terhadap aktiviti penipuan dan seumpamanya
  • o) Untuk penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam klausa "5) Penyediaan Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga" di bawah ini
 • 3) Pengurusan Maklumat Peribadi yang Selamat
 • Syarikat telah melaksanakan langkah kawalan keselamatan berikut untuk mencegah kebocoran, kehilangan, kemusnahan atau kerosakan maklumat peribadi dan untuk mengurus maklumat peribadi dengan cara yang selamat dengan sewajarnya.
  • a) Penggubalan dasar asas
  • Pembentukan dasar asas dalam Peraturan dalaman Syarikat yang berkaitan dengan pengendalian maklumat peribadi.
  • b) Peraturan tatatertib dalam pengurusan maklumat peribadi
  • Syarikat telah menetapkan peraturan dalaman berkaitan pengurusan maklumat peribadi dan melakukan segala usaha untuk memastikan semua pekerja mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang betul tentang peraturan tersebut.
  • c) Pelaksanaan amalan pengurusan keselamatan dalam organisasi
   • ⅰ) Pembangunan struktur organisasi
   • Penggubalan bahagian khusus untuk mengurus dan menyelia semua perkara yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi.
   • ⅱ) Operasi yang mematuhi peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian maklumat peribadi
   • Operasi yang sesuai dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dalaman Syarikat untuk perlindungan dan pengendalian maklumat peribadi.
   • ⅲ) Mengekalkan cara untuk mengesahkan status pengendalian maklumat peribadi
   • Menjalankan pemeriksaan berkala rutin dan audit dalaman.
   • ⅳ) Pembangunan sistem untuk bertindak balas terhadap kebocoran dan insiden lain yang berkaitan dengan maklumat peribadi
   • Membangunkan manual untuk mengendalikan insiden berkaitan maklumat peribadi dan menubuhkan pasukan tindak balas insiden mengikut manual ini.
   • ⅴ) Pemantauan status pengendalian dan menyemak langkah kawalan keselamatan
   • Pemeriksaan berkala dijalankan ke atas status pengendalian maklumat peribadi dan langkah kawalan keselamatan disemak semula apabila dianggap perlu.
  • d) Langkah pengurusan keselamatan peribadi
  • Pekerja dilatih secara tetap mengenai perlindungan maklumat peribadi.
  • e) Pengurusan keselamatan fizikal
   • ⅰ) Pengurusan zon di mana maklumat peribadi dikendalikan
   • Kawasan di mana maklumat peribadi dikendalikan dikawal akses oleh kad IC (Litar Bersepadu).
   • ⅱ) Pencegahan kecurian
   • Semua dokumen kertas disimpan dalam kabinet berkunci.
   • ⅲ) Pencegahan kebocoran apabila memindahkan media elektronik
   • Kata laluan ditetapkan untuk semua media elektronik.
   • ⅳ) Pemadaman maklumat peribadi dan pelupusan peranti dan media elektronik
   • Semua media elektronik dilupuskan dengan cara yang tidak boleh dipulihkan.
  • f) Pengurusan keselamatan teknikal
   • ⅰ) Kawalan capaian dan pencegahan capaian luar yang tidak dibenarkan
   • WAF (Web Application Firewall) digunakan untuk menyekat akses yang tidak sah atau tidak dibenarkan.
   • ⅱ) Pengenalpastian dan pengesahan orang yang mengakses
   • Pengakses dihadkan kepada minimum yang diperlukan dan dikawal oleh penyerahan identiti (ID).
   • ⅲ) Pencegahan kebocoran yang timbul daripada penggunaan sistem maklumat
   • Penyulitan data yang disimpan dalam pangkalan data.
  • g) Pengenalpastian persekitaran luaran
  • Pemeriksaan berkala dijalankan ke atas risiko faktor luaran yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi. Pemberian maklumat peribadi kepada pihak ketiga asing adalah seperti yang dinyatakan dalam klausa 6) di bawah ini.
 • 4) Konsainan Maklumat Peribadi
 • Syarikat boleh menghantar, secara keseluruhan atau sebahagian, pengendalian maklumat peribadi yang diperolehi setakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan. Syarikat hendaklah menandatangani perjanjian tanpa pendedahan yang merangkumi peruntukan berkenaan pengendalian maklumat peribadi dan hendaklah melaksanakan semua penyeliaan yang perlu dan sewajarnya ke atas penerima konsain/kontraktor penyumberan luar.
 • ※Pembekal Perkhidmatan Penyumberan Luar: Ejen tiket, pemborong, pentadbir laman web, syarikat perkapalan, pembekal alat pemasaran dan vendor lain yang berkaitan.
 • 5) Penyediaan Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga
 • Syarikat hendaklah memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga secara bertulis atau melalui cara elektromagnet dalam skop tujuan penggunaan yang ditetapkan di atas, seperti yang diperuntukkan di bawah.
  • a) Penyediaan maklumat peribadi semasa menempah perkhidmatan pelancongan
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Untuk urusan perkhidmatan perjalanan, tiket, bayaran balik pembatalan dan prosedur lain yang berkaitan
   • Untuk memastikan liabiliti Syarikat sekiranya berlaku kontrak perjalanan, perbelanjaan sekiranya berlaku kemalangan dan kewajipan lain yang berkaitan
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Alamat e-mel, nama, jantina, tarikh lahir, alamat kediaman, nombor telefon, kewarganegaraan, nombor pasport, butiran tempahan dan maklumat lain yang berkaitan dengan permintaan tempahan
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Setiap pembekal perkhidmatan untuk perkhidmatan pelancongan (syarikat penerbangan, syarikat bas, syarikat feri, kemudahan penginapan, pengendali darat, syarikat pelancongan dan penyedia perkhidmatan lain yang berkaitan)
   • Syarikat insurans perjalanan
  • b) Penyediaan maklumat peribadi semasa membuat tempahan untuk perkhidmatan makanan dan minuman (restoran/bawa pulang)
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Prosedur untuk restoran dan tempahan bawa pulang, pembatalan dan perkhidmatan lain yang berkaitan
   • Analisis penggunaan
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Alamat e-mel, nama, nombor telefon, butiran tempahan, sejarah panggilan masuk, butiran panggilan dan maklumat lain yang berkaitan yang dianggap perlu
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Restoran dikhaskan untuk setiap tempahan
   • Pemberitahuan telefon dan syarikat perkhidmatan analisis
  • c) Maklumat peribadi yang diberikan semasa memohon perkhidmatan perjalanan pilihan (insurans perjalanan, dsb.)
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Prosedur untuk perkhidmatan
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Alamat e-mel, nama, jantina, tarikh lahir, nombor telefon, penerima, butiran permohonan, dsb.
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Syarikat insurans dan penyedia perkhidmatan lain
  • d) Maklumat peribadi pelanggan yang menggunakan perkhidmatan premium skyticket
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Pendaftaran keahlian untuk perkhidmatan faedah
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Alamat e-mel, nama, jantina, tarikh lahir, nombor telefon, butiran permohonan, dsb.
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Penyedia perkhidmatan kebajikan
  • e) Maklumat peribadi pelanggan yang menggunakan perkhidmatan pembayaran
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Pemprosesan pembayaran, langkah penipuan kad
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Maklumat tiket penerbangan, maklumat hotel, alamat e-mel, nama, jantina, tarikh lahir, nombor telefon, kewarganegaraan, nombor pasport, maklumat IP (alamat IP, nama negara / bandar, dsb.), maklumat peranti (ID peranti, bahasa, dsb. .), dan lain-lain.
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Agensi pembayaran, penyedia alat pengesanan penipuan
  • f) Maklumat peribadi pelanggan yang ingin menggunakan sistem subsidi
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Permohonan subsidi
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Butiran permohonan, nama, tempat kediaman (wilayah & majlis perbandaran), dsb.
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Kerajaan negara dan tempatan
  • Sebagai tambahan kepada perkara di atas, kami tidak akan memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga kecuali dalam kes berikut.
  • ○ Jika anda mendapat persetujuan orang tersebut terlebih dahulu
  • ○ Apabila dikehendaki oleh undang-undang
  • ○ Apabila perlu untuk melindungi nyawa, badan atau harta seseorang dan sukar untuk mendapatkan persetujuan orang itu
  • ○ Apabila ia amat perlu untuk meningkatkan kesihatan awam atau menggalakkan perkembangan sihat kanak-kanak, dan sukar untuk mendapatkan persetujuan orang itu.
  • ○ Apabila perlu bagi institusi kebangsaan atau badan awam tempatan atau seseorang yang diamanahkan untuk bekerjasama dalam menjalankan urusan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, mendapatkan persetujuan orang tersebut akan menghalang pelaksanaan urusan tersebut. risiko mengerah
 • 6) Memberi maklumat peribadi kepada pihak ketiga di negara asing
  • a) Kami mungkin memberikan atau menyumber luar maklumat peribadi kepada pihak ketiga di negara asing dalam kes berikut.
   • ⅰ) Apabila penyedia perkhidmatan perkhidmatan pelancongan dan perkhidmatan makanan dan minuman yang dipohon oleh pelanggan adalah pihak ketiga di negara asing, dan perkhidmatan tersebut diberikan kepada pihak ketiga.
   • ⅱ) Apabila mengamanahkan semua atau sebahagian daripada pengendalian maklumat peribadi yang diperoleh kepada pihak ketiga asing setakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan.
   • Jika anda memohon perkhidmatan pelancongan asing, perkhidmatan makanan dan minuman melalui skyticket, kami mungkin membuat pengaturan melalui pemborong luar negara yang terletak di EU, AS dan Korea Selatan. Dalam kes itu, selepas membuat perjanjian kerahsiaan yang merangkumi peruntukan mengenai pengendalian maklumat peribadi, kami akan mengawasi kontraktor mengikut keperluan dan sesuai.
  • b) Apabila memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga di negara asing, kami menyumber luar kecuali negara asing (* 1) di mana pihak ketiga mempunyai sistem untuk melindungi maklumat peribadi pada tahap yang sama seperti di Jepun. Walaupun dalam kes, kami akan mendapat persetujuan anda.
  • c) Maklumat mengenai perlindungan maklumat peribadi pihak ketiga di negara asing
   • ⅰ) Jika terdapat pihak ketiga yang memberikan atau mempercayakan maklumat peribadi anda kepada negara asing, maklumat berkenaan perlindungan maklumat peribadi di negara asing tersebut adalah hasil siasatan oleh Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi (https://www.ppc .go.jp/). Sila semaknya seperti yang diterangkan dalam maklumat peribadi / undang-undang / kaiseihogohou / #gaikoku). Untuk nama negara tertentu pembekal / penerima, sila semak e-mel pengesahan tempahan atau Halaman Saya perkhidmatan pelancongan atau perkhidmatan makanan dan minuman yang anda mohon, atau hubungi "11) Pertanyaan mengenai pengendalian maklumat peribadi". Sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan.
   • ⅱ) Ia mungkin diberikan kepada negara yang tidak disenaraikan dalam hasil tinjauan Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi. Jika anda perlu menyiasat, sila hubungi maklumat hubungan yang disenaraikan dalam "11) Hubungi untuk pertanyaan mengenai pengendalian maklumat peribadi".
    • ※1) Negara yang tertakluk kepada GDPR (Peraturan Perlindungan Data Am EU) dan United Kingdom (Ditetapkan oleh Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi sebagai negara asing yang mempunyai sistem untuk melindungi maklumat peribadi yang diiktiraf mempunyai tahap perlindungan yang sama seperti Jepun)
    • ※Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Itali, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia , Sepanyol, Sweden, Luxembourgstein, Iceland, Norway, United Kingdom
 • 7) Penggunaan Kuki
 • Kami menggunakan kuki untuk memastikan perkhidmatan kami berfungsi dengan baik dan untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih mudah dan selesa.
 • Kuki ialah maklumat yang disimpan oleh penyemak imbas anda pada komputer, telefon mudah alih anda atau peranti lain daripada tapak kami.
 • Kami menggunakan kuki terutamanya untuk tujuan berikut:
  • ○ Simpan carian dan tetapan lepas anda seperti paparan tersuai
  • ○ Pengesahan automatik akaun anda dan penyimpanan maklumat log masuk
  • ○ Memahami status penggunaan perkhidmatan kami oleh pelanggan dan analisis untuk menambah baik perkhidmatan
 • Kami menggunakan Analitis Google yang disediakan oleh Google LLC untuk memahami dan menganalisis status penggunaan perkhidmatan kami untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih mudah dan selesa kepada pelanggan kami.
 • Apabila anda mengakses perkhidmatan kami, penyemak imbas web anda mungkin menghantar maklumat secara automatik seperti alamat dan alamat IP halaman yang anda lawati ke Google LLC. Selain itu, Google boleh menetapkan kuki dalam penyemak imbas anda untuk mengumpul data atau membaca kuki sedia ada. Maklumat ini digunakan hanya untuk tujuan menganalisis dan menambah baik penggunaan tapak dan menyediakan perkhidmatan lain. Selain itu, maklumat ini tidak termasuk maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.
 • Cara Google LLC mengumpul dan menggunakan maklumat akses dikawal oleh Syarat Perkhidmatan Google Analitis dan Dasar Privasi Google, Inc.. Anda juga boleh menyahdayakan Google Analitis daripada mengumpul data tentang penggunaan anda dengan memasang "Google Analytics opt-out add-on" dalam penyemak imbas anda.
 • 8) Menggunakan hak GDPR
 • Apabila pelanggan yang tinggal di negara anggota EU dan tertakluk kepada GDPR melaksanakan haknya di bawah GDPR, sila hubungi maklumat hubungan yang diberikan dalam "11) Pertanyaan mengenai pengendalian maklumat peribadi terlebih dahulu.
 • Jika anda tidak berpuas hati dengan pemprosesan maklumat peribadi oleh kami, anda boleh memfailkan aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan.
 • 9) Mengenai semakan dasar ini
 • Kami mungkin mengubah dasar privasi untuk tujuan menambah baik pengurusan dan perlindungan maklumat peribadi yang betul. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan pada halaman kami, jadi sila semak dasar privasi terkini.
 • 10) Permintaan untuk pendedahan maklumat peribadi, dsb.
 • Mereka yang ingin memaklumkan, mendedahkan, membetulkan, menambah atau memadam tujuan penggunaan maklumat peribadi pelanggan yang dipegang oleh Syarikat, menggantung atau memadam penggunaan, atau menggantung peruntukan kepada pihak ketiga diperlukan. Sila hubungi pusat hubungan untuk pertanyaan mengenai pengendalian maklumat peribadi. Dalam kes itu, kami akan mengambil langkah yang perlu tanpa berlengah-lengah mengikut undang-undang dan peraturan serta peraturan dalaman kami. Di samping itu, jika kami tidak dapat memenuhi semua atau sebahagian daripada permintaan anda, kami akan menerangkan sebabnya.
 • 11) Hubungi untuk Dasar Privasi
 • Untuk pertanyaan mengenai dasar privasi ini, permintaan untuk pendedahan, penggunaan hak yang berkaitan dengan GDPR dan pendapat serta permintaan lain mengenai pengendalian maklumat peribadi, sila hubungi kenalan berikut.