Dasar Kerahsiaan

Adventure., Inc. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Syarikat") melaksanakan kawalan yang ketat dalam melindungi maklumat peribadi yang diperoleh daripada pelanggan melalui perkhidmatan ini, dan akan mematuhi undang-undang serta peraturan Jepun berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi. Syarikat bertanggungjawab menyediakan dasar untuk melindungi maklumat peribadi pelanggan seperti yang diperincikan di bawah.


Pengurusan Maklumat Peribadi

Syarikat akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mengelakkan kebocoran, kehilangan, atau kemusnahan maklumat peribadi yang disimpannya dengan melaksanakan langkah-langkah keselamatan dalam mematuhi undang-undang, garis panduan dan peraturan dalaman. Selain itu, Syarikat akan mendidik para pekerjanya mengenai topik-topik berkaitan dengan pengendalian maklumat peribadi untuk mengukuhkan keselamatan setiap maklumat peribadi pelanggan.


Maklumat Peribadi & Tujuan Penggunaan

Syarikat hanya akan mendapatkan maklumat peribadi pelanggan apabila perlu melalui kaedah yang sewajarnya. Apabila Syarikat ingin mendapatkan maklumat peribadi dan meminta maklumat tersebut daripada pelanggan secara terus melalui surat atau Internet, Syarikat akan menyatakan dengan jelas tujuan penggunaan maklumat peribadi yang diminta. Syarikat akan menggunakan maklumat peribadi yang diperoleh tersebut mengikut keperluan semata-mata, untuk tujuan yang dinyatakan di bawah.

Tujuan Pemerolehan Maklumat Pelanggan

 • ・Untuk prosedur yang diperlukan bagi tempahan seperti yang diminta oleh pelanggan
 • ・Maklumat surat-menyurat pelanggan untuk segala urusan berkaitan dengan tempahan
 • ・Untuk pengesahan penyenaraian dalam perkhidmatan penghantaran e-mel kami, dan untuk menghantar e-mel yang perlu kepada pelanggan
 • ・Untuk menyediakan dan/atau menambah baik produk dan perkhidmatan yang digunakan oleh pelanggan dan untuk membangunkan perkhidmatan baru
 • ・Untuk menyediakan maklumat bernilai berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat
 • ・Untuk memaklumkan mengenai jawatan kosong dalam Syarikat.

Maklumat Peribadi yang Diperlukan daripada Pelanggan

Apabila pelanggan mendaftar sebagai ahli, maklumat peribadi berikut diperlukan.

 1. 1. Nama
 2. 2. Jantina
 3. 3. Tarikh Lahir
 4. 4.Alamat E-mel
 5. 5. Nombor Telefon
 6. 6.Nombor FAKS
 7. 7.Nombor Pasport
 8. 8. Maklumat Kad Kredit (untuk pembayaran Kad Kredit)
 9. 9. Nama pengirim dan/atau Penerima (untuk pembayaran/pemulangan wang melalui kiriman bank)
 10. 10. Nama Penerima dan Butiran Bank (untuk pemulangan wang bagi pembatalan)
 11. 11. Maklumat peribadi seperti yang dicatatkan di sini untuk para penumpang yang membuat perjalanan bersama(Nama, jantina, tarikh lahir, maklumat pasport)
 12. 12. Alamat (semasa insurans perjalanan dibeli)

Perkongsian Maklumat Peribadi dengan Pihak Ketiga

Syarikat tidak akan berkongsi maklumat peribadi pelanggan kecuali dalam keadaan berikut:

 • ・Apabila persetujuan awal telah diperoleh daripada pelanggan
 • ・Apabila berkongsi dengan kontraktor dengan pemantauan sewajarnya oleh Syarikat bagi mencapai tujuan penggunaan
 • ・Apabila diperlukan untuk melindungi nyawa, tubuh badan, atau harta benda seseorang, dan persetujuan daripada pelanggan pula sukar diperoleh
 • ・Apabila diperlukan dari segi undang-undang oleh institusi kebangsaan, badan awam tempatan atau kontraktor institusi kebangsaan atau badan awam tempatan
 • ・Apabila dianggap sah dari segi undang-undang berdasarkan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi atau undang-undang lain
 • ・Apabila diperlukan untuk melaksanakan hak syarikat

Semakan & Kemas Kini

Syarikat berhak menyemak semula dasar kerahsiaan ini apabila terdapat perubahan pada badan perundangan atau keadaan lain yang dianggap wajar.