Dasar Kerahsiaan

Tarikh Semakan: 25 Mac 2022

Dasar Asas

Adventure, Inc. (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat") melaksanakan sepenuhnya penjagaan dalam perlindungan maklumat peribadi mengikut dasar asas berikut, sebagai mengiktiraf tanggungjawab sosial untuk mematuhi undang-undang dan peraturan Jepun yang mengawal perlindungan maklumat peribadi dan untuk menguruskan maklumat peribadi dengan cara yang sesuai.


 • Pematuhan Undang-undang, Peraturan dan Garis Panduan yang Mentadbir Maklumat Peribadi
 • Syarikat memahami tujuan dan kandungan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, undang-undang dan peraturan yang berkaitan, garis panduan yang ditetapkan oleh kementerian dan agensi yang berkaitan dan Polisi Privasi ini, dan akan mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut, dan akan melakukan segala usaha yang munasabah untuk mengurus dan melindungi maklumat peribadi.
 • Penubuhan Sistem Pengurusan Perlindungan Maklumat Peribadi
 • Syarikat hendaklah memastikan bahawa pengarah dan pekerjanya memahami butiran dan kepentingan perlindungan maklumat peribadi dan mewujudkan sistem pengurusan untuk perlindungan maklumat peribadi.
 • Penambahbaikan Perlindungan Maklumat Peribadi
 • Syarikat hendaklah berusaha berterusan untuk menambah baik dan memastikan pengurusan dan perlindungan maklumat peribadi yang betul.
 • Maklum Balas Pantas kepada Pertanyaan dan Aduan
 • Syarikat hendaklah bertindak balas dengan segera kepada permintaan untuk pendedahan, pembetulan, penambahan, penggantungan penggunaan atau pemadaman maklumat peribadi, pelaksanaan hak yang berkaitan dengan GDPR (Peraturan Perlindungan Data Am), dan pendapat dan permintaan lain mengenai pengendalian maklumat peribadi. Pusat hubungan untuk pertanyaan adalah seperti yang diterangkan dalam klausa "11) Hubungan untuk Dasar Privasi" di bawah ini.
 • *GDPR merujuk kepada Peraturan Perlindungan Data Am EU, yang bertujuan untuk melindungi maklumat (data) peribadi dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), termasuk Kesatuan Eropah (EU).

Pengurusan Maklumat Peribadi

Selaras dengan "Dasar Asas," Syarikat hendaklah mematuhi undang-undang, peraturan dan norma lain yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi dan hendaklah menguruskan maklumat tersebut dengan cara yang sesuai.

 • 1) Pemerolehan Maklumat Peribadi
 • Syarikat hendaklah memperoleh maklumat peribadi dengan cara yang sesuai dan adil melalui kaedah berikut.
  • a) Maklumat yang diberikan secara langsung oleh pengguna skyticket melalui pendaftaran pengguna, input maklumat aplikasi, pertanyaan telefon atau e-mel dan kaedah yang serupa
  • Maklumat yang perlu diperoleh termasuk nama, jantina, tarikh lahir, alamat e-mel, nombor telefon, nombor faks, maklumat pasport, nama ejen pemindahan (untuk pembayaran pindahan bank atau pos), maklumat akaun untuk bayaran balik (pembayaran balik pembatalan), maklumat penumpang yang mengiringi (nama, jantina, tarikh lahir, maklumat pasport), maklumat tempatan untuk tiket penerbangan luar negara, maklumat penginapan tempatan di destinasi, alamat dan maklumat benefisiari insurans untuk tiket penerbangan luar negara (polisi insurans perjalanan semasa perjalanan), barang peribadi apabila menaiki feri, saiz kenderaan (kereta/motosikal) semasa perjalanan termasuk menaiki kenderaan), kejayaan atau kegagalan pembayaran, maklumat berkaitan pembayaran yang diperlukan oleh agensi pembayaran bergantung pada kaedah pembayaran yang dipilih oleh pengguna, maklumat yang diperlukan oleh setiap pembekal perkhidmatan untuk bayaran balik sekiranya berlaku pembatalan dan butiran pertanyaan.
   • *Semua maklumat kad kredit yang dimasukkan oleh pengguna pada skyticket dihantar terus kepada syarikat kad kredit dan syarikat pengesan penipuan tanpa melalui skyticket dan Syarikat tidak memperoleh, mengesahkan atau menyimpan maklumat tersebut
  • b) Menerima maklumat pengguna di atas daripada pihak ketiga berdasarkan persetujuan pengguna
  • c) Merakam dan mendapatkan semula maklumat secara automatik apabila pengguna mengakses tapak web skyticket
  • Syarikat mengumpul maklumat tentang individu (maklumat peribadi/maklumat pengenalan peribadi) seperti kuki, alamat IP, pengecam pengiklanan (AAID/IDFA), maklumat peranti dan maklumat log yang berkaitan dengan penggunaan Internet seperti maklumat lokasi dan sejarah aktiviti. Apabila pengguna memberikan maklumat peribadi kepada Syarikat, Syarikat boleh memautkan maklumat pengenalan peribadi pengguna kepada maklumat peribadi pengguna, yang mana maklumat pengenalan peribadi tersebut juga akan dianggap sebagai maklumat peribadi.
  • d) Menerima maklumat peribadi yang berkaitan daripada pihak ketiga yang mengendalikan alat pengiklanan yang telah diklik sebelum pengguna mengakses skyticket
  • Untuk tujuan menilai keberkesanan iklan, Syarikat memperoleh maklumat peribadi yang berkaitan, seperti maklumat mengenai iklan yang diklik sebelum melawat skyticket daripada alat yang dikendalikan oleh pihak ketiga (tarikh klik dan tapak yang diiklankan) dan hanya jika pengguna bersetuju dengan Privasi ini Polisi, Syarikat boleh menggunakan maklumat peribadi berkaitan yang diperolehi untuk tujuan menilai keberkesanan iklan yang berkaitan. Maklumat tersebut akan digunakan bersama dengan maklumat peribadi pengguna dengan memadankannya dengan butiran tempahan pengguna dan maklumat lain. Maklumat sedemikian akan dianggap sebagai maklumat peribadi.
 • Maklumat peribadi yang diperoleh oleh Syarikat hendaklah dilupuskan pada satu masa apabila ia dianggap munasabah tidak lagi diperlukan di bawah operasi perniagaan biasa oleh Syarikat.
 • 2) Tujuan Pemerolehan Maklumat Peribadi
 • Syarikat menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan berikut (lihat "7) Penggunaan Kuki" untuk butiran tentang penggunaan kuki untuk maklumat berkaitan peribadi). Syarikat berhasrat untuk memperoleh maklumat peribadi dan akan menyatakan dengan jelas tujuan penggunaan apabila ia diberikan secara langsung oleh pengguna secara bertulis atau melalui skyticket atau cara lain. Syarikat tidak boleh menggunakan maklumat peribadi di luar skop tujuan penggunaan tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran pengguna terlebih dahulu.
  • a) Untuk pendaftaran keahlian skyticket, program mata kesetiaan dan tujuan operasi skyticket lain
  • b) Untuk prosedur seperti pengaturan, pembatalan dan bayaran balik untuk perkhidmatan perjalanan (penerbangan, hotel, sewa kereta, bas, feri dan lawatan) yang dipohon melalui laman web skyticket
  • c) Untuk masa kecemasan untuk menghubungi pengguna sekiranya berlaku kecederaan perjalanan, penyakit dan/atau kecemasan lain semasa tempoh perjalanan
  • d) Untuk prosedur tempahan dan pembatalan perkhidmatan makanan dan minuman (restoran/bawa pulang) yang ditempah melalui skyticket
  • e) Untuk memproses perkhidmatan perjalanan pilihan (polisi insurans dan seumpamanya) yang dipohon melalui skyticket
  • f) Untuk penyediaan Perkhidmatan Premium skyticket
  • g) Untuk penghantaran produk yang dibeli oleh pengguna
  • h) Untuk komunikasi yang diperlukan dengan pengguna yang berkaitan dengan setiap perkhidmatan yang disebutkan di atas
  • i) Untuk pengedaran e-mel, surat berita dan tawaran pengiklanan dan promosi lain untuk produk dan perkhidmatan yang disediakan di skyticket
  • j) Untuk analisis sejarah penyemakan imbas pengguna, sejarah penggunaan dan seumpamanya untuk menentukan keberkesanan pengiklanan, pemasaran dan penambahbaikan perkhidmatan
  • k) Untuk penyediaan maklum balas kepada pendapat, perundingan, aduan dan komunikasi lain daripada pengguna
  • l) Untuk kegunaan program subsidi kerajaan tempatan dan negara
  • m) Untuk penyiasatan dan tindak balas kepada kerosakan dan ralat sistem
  • n) Untuk semakan pematuhan, pemantauan, pencegahan, analisis dan tindakan balas terhadap aktiviti penipuan dan seumpamanya
  • o) Untuk penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam klausa "5) Penyediaan Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga" di bawah ini
 • 3) Pengurusan Maklumat Peribadi yang Selamat
 • Syarikat telah melaksanakan langkah kawalan keselamatan berikut untuk mencegah kebocoran, kehilangan, kemusnahan atau kerosakan maklumat peribadi dan untuk mengurus maklumat peribadi dengan cara yang selamat dengan sewajarnya.
  • a) Penggubalan dasar asas
  • Pembentukan dasar asas dalam Peraturan dalaman Syarikat yang berkaitan dengan pengendalian maklumat peribadi.
  • b) Peraturan tatatertib dalam pengurusan maklumat peribadi
  • Syarikat telah menetapkan peraturan dalaman berkaitan pengurusan maklumat peribadi dan melakukan segala usaha untuk memastikan semua pekerja mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang betul tentang peraturan tersebut.
  • c) Pelaksanaan amalan pengurusan keselamatan dalam organisasi
   • ⅰ) Pembangunan struktur organisasi
   • Penggubalan bahagian khusus untuk mengurus dan menyelia semua perkara yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi.
   • ⅱ) Operasi yang mematuhi peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian maklumat peribadi
   • Operasi yang sesuai dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dalaman Syarikat untuk perlindungan dan pengendalian maklumat peribadi.
   • ⅲ) Mengekalkan cara untuk mengesahkan status pengendalian maklumat peribadi
   • Menjalankan pemeriksaan berkala rutin dan audit dalaman.
   • ⅳ) Pembangunan sistem untuk bertindak balas terhadap kebocoran dan insiden lain yang berkaitan dengan maklumat peribadi
   • Membangunkan manual untuk mengendalikan insiden berkaitan maklumat peribadi dan menubuhkan pasukan tindak balas insiden mengikut manual ini.
   • ⅴ) Pemantauan status pengendalian dan menyemak langkah kawalan keselamatan
   • Pemeriksaan berkala dijalankan ke atas status pengendalian maklumat peribadi dan langkah kawalan keselamatan disemak semula apabila dianggap perlu.
  • d) Pengurusan keselamatan peribadi
  • Pekerja dilatih secara tetap mengenai perlindungan maklumat peribadi.
  • e) Pengurusan keselamatan fizikal
   • ⅰ) Pengurusan zon di mana maklumat peribadi dikendalikan
   • Kawasan di mana maklumat peribadi dikendalikan dikawal akses oleh kad IC (Litar Bersepadu).
   • ⅱ) Pencegahan kecurian
   • Semua dokumen kertas disimpan dalam kabinet berkunci.
   • ⅲ) Pencegahan kebocoran apabila memindahkan media elektronik
   • Kata laluan ditetapkan untuk semua media elektronik.
   • ⅳ) Pemadaman maklumat peribadi dan pelupusan peranti dan media elektronik
   • Semua media elektronik dilupuskan dengan cara yang tidak boleh dipulihkan.
  • f) Pengurusan keselamatan teknikal
   • ⅰ) Kawalan capaian dan pencegahan capaian luar yang tidak dibenarkan
   • WAF (Web Application Firewall) digunakan untuk menyekat akses yang tidak sah atau tidak dibenarkan.
   • ⅱ) Pengenalpastian dan pengesahan orang yang mengakses
   • Pengakses dihadkan kepada minimum yang diperlukan dan dikawal oleh penyerahan identiti (ID).
   • ⅲ) Pencegahan kebocoran yang timbul daripada penggunaan sistem maklumat
   • Penyulitan data yang disimpan dalam pangkalan data.
  • g) Pengenalpastian persekitaran luaran
  • Pemeriksaan berkala dijalankan ke atas risiko faktor luaran yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi. Pemberian maklumat peribadi kepada pihak ketiga asing adalah seperti yang dinyatakan dalam klausa 6) di bawah ini.
 • 4) Konsainan Maklumat Peribadi
 • Syarikat boleh menghantar, secara keseluruhan atau sebahagian, pengendalian maklumat peribadi yang diperolehi setakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan. Syarikat hendaklah menandatangani perjanjian tanpa pendedahan yang merangkumi peruntukan berkenaan pengendalian maklumat peribadi dan hendaklah melaksanakan semua penyeliaan yang perlu dan sewajarnya ke atas penerima konsain/kontraktor penyumberan luar.
 • *Pembekal Perkhidmatan Penyumberan Luar: Ejen tiket, pemborong, pentadbir laman web, syarikat perkapalan, pembekal alat pemasaran dan vendor lain yang berkaitan.
 • 5) Penyediaan Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga
 • Syarikat hendaklah memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga secara bertulis atau melalui cara elektromagnet dalam skop tujuan penggunaan yang ditetapkan di atas, seperti yang diperuntukkan di bawah.
  • a) Penyediaan maklumat peribadi semasa menempah perkhidmatan pelancongan
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Untuk urusan perkhidmatan perjalanan, tiket, bayaran balik pembatalan dan prosedur lain yang berkaitan
   • Untuk memastikan liabiliti Syarikat sekiranya berlaku kontrak perjalanan, perbelanjaan sekiranya berlaku kemalangan dan kewajipan lain yang berkaitan
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Alamat e-mel, nama, jantina, tarikh lahir, alamat kediaman, nombor telefon, kewarganegaraan, nombor pasport, butiran tempahan dan maklumat lain yang berkaitan dengan permintaan tempahan
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Setiap pembekal perkhidmatan untuk perkhidmatan pelancongan (syarikat penerbangan, syarikat bas, syarikat feri, kemudahan penginapan, pengendali darat, syarikat pelancongan dan penyedia perkhidmatan lain yang berkaitan)
   • Syarikat insurans perjalanan
  • b) Penyediaan maklumat peribadi semasa membuat tempahan untuk perkhidmatan makanan dan minuman (restoran/bawa pulang)
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Prosedur untuk restoran dan tempahan bawa pulang, pembatalan dan perkhidmatan lain yang berkaitan
   • Analisis penggunaan
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Alamat e-mel, nama, nombor telefon, butiran tempahan, sejarah panggilan masuk, butiran panggilan dan maklumat lain yang berkaitan yang dianggap perlu
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Restoran dikhaskan untuk setiap tempahan
   • Pemberitahuan telefon dan syarikat perkhidmatan analisis
  • c) Penyediaan maklumat peribadi semasa menempah perkhidmatan perjalanan pilihan (cth. insurans perjalanan)
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Prosedur untuk tempahan perkhidmatan yang berkaitan
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Alamat e-mel, nama, jantina, tarikh lahir, nombor telefon, penerima, butiran tempahan dan maklumat lain yang berkaitan
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Syarikat insurans dan penyedia perkhidmatan lain yang berkaitan
  • d) Maklumat peribadi pengguna Perkhidmatan Premium skyticket
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Pendaftaran keahlian perkhidmatan faedah pekerja
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Alamat e-mel, nama, jantina, tarikh lahir, nombor telefon, butiran tempahan dan maklumat lain yang berkaitan
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Penyedia perkhidmatan faedah pekerja
  • e) Maklumat peribadi pengguna perkhidmatan pembayaran
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Pemprosesan pembayaran dan pencegahan penggunaan kad penipuan
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Maklumat tiket penerbangan, maklumat hotel, alamat e-mel, nama, jantina, tarikh lahir, nombor telefon, kewarganegaraan, nombor pasport, maklumat IP (alamat IP, nama negara dan bandar), maklumat peranti (ID peranti, bahasa dan maklumat berkaitan)
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Syarikat pemprosesan pembayaran, pembekal alat pengesanan penipuan
  • f) Maklumat peribadi pengguna program subsidi
   • ⅰ) Tujuan peruntukan
   • Permohonan program subsidi
   • ⅱ) Maklumat peribadi yang perlu diberikan
   • Butiran permohonan, nama, tempat tinggal (wilayah dan bandar) dan maklumat lain yang berkaitan
   • ⅲ) Sumber peruntukan
   • Pihak berkuasa negara dan tempatan
  • Syarikat tidak boleh memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga selain dalam keadaan sebelumnya, kecuali dalam keadaan yang ditetapkan di bawah ini.
  • • Apabila persetujuan individu telah diperolehi terlebih dahulu
  • • Apabila dikehendaki oleh undang-undang
  • • Apabila pendedahan diperlukan untuk melindungi nyawa, badan dan/atau harta seseorang individu dan mendapatkan kebenaran terus daripada individu itu tidak mungkin
  • • Apabila pendedahan diperlukan secara khusus untuk meningkatkan kesihatan awam atau untuk melindungi kebajikan kanak-kanak dan mendapatkan kebenaran terus daripada individu adalah tidak mungkin
  • • Apabila terdapat keperluan untuk bekerjasama dengan agensi kebangsaan, kerajaan tempatan dan/atau individu atau entiti yang diamanahkan oleh sama ada organisasi kebangsaan atau kerajaan tempatan untuk melaksanakan urusan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, dan mendapatkan persetujuan individu itu dianggap berkemungkinan menghalang pelaksanaan urusan yang berkenaan
 • 6) Penyediaan Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga di Negara Asing
  • a) Syarikat boleh memberikan atau mempercayakan maklumat peribadi kepada pihak ketiga di negara asing dalam mana-mana keadaan yang ditetapkan di bawah ini.
   • ⅰ) Apabila penyedia perkhidmatan perkhidmatan pelancongan atau perkhidmatan makanan dan minuman yang telah ditempah oleh pengguna ialah pihak ketiga di negara asing
   • ⅱ) Apabila Syarikat menyerahkan semua atau sebahagian daripada pengendalian maklumat peribadi yang diperoleh kepada pihak ketiga di negara asing setakat yang diperlukan untuk membolehkan tujuan penggunaan
   • Apabila pengguna memohon perkhidmatan pelancongan asing atau perkhidmatan makanan dan minuman melalui skyticket, pengaturan boleh dibuat melalui pemborong luar negara yang terletak di Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat atau Korea Selatan (Syarikat hendaklah menyediakan penyeliaan yang perlu dan sewajarnya terhadap penerima selepas membuat perjanjian tanpa pendedahan yang termasuk klausa mengenai pengendalian maklumat peribadi)
  • b) Syarikat hendaklah mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada pengguna apabila memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga di negara asing, termasuk transaksi konsainan, kecuali di negara asing (*1) di mana pihak ketiga mempunyai sistem untuk perlindungan maklumat peribadi yang setara dengan yang dilaksanakan di Jepun.
  • c) Maklumat mengenai perlindungan maklumat peribadi pihak ketiga di negara asing.
   • ⅰ) Jika maklumat peribadi pengguna diberikan atau ditauliahkan kepada pihak ketiga di negara asing, butiran mengenai perlindungan maklumat peribadi di negara asing tersebut tersedia dalam hasil tinjauan Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi (https://www.ppc.go.jp/en/legal/). Nama-nama khusus negara di mana maklumat akan diberikan atau ditugaskan boleh didapati dalam e-mel pengesahan untuk perkhidmatan pelancongan atau tempahan perkhidmatan makanan dan minuman yang pengguna telah memohon atau pada "Halaman Saya" laman web ini atau dengan menghubungi kenalan yang disenaraikan dalam "11) Hubungi untuk Dasar Privasi".
   • ⅱ) Maklumat peribadi mungkin diberikan kepada negara yang tidak disenaraikan dalam hasil tinjauan oleh Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi. Sila rujuk kepada "11) Hubungi untuk Dasar Privasi" di bawah ini jika tinjauan diperlukan.
    • *1) Negara yang tertakluk kepada GDPR (Peraturan Perlindungan Data Am EU) dan United Kingdom (ditetapkan oleh Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi sebagai negara asing dengan sistem untuk perlindungan maklumat peribadi yang setara dengan tahap perlindungan di Jepun)
    • *Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Itali, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia , Sepanyol, Sweden, Liechtenstein, Iceland, Norway, United Kingdom
 • 7) Penggunaan Kuki
 • Syarikat menggunakan kuki untuk memastikan fungsi perkhidmatan yang betul dan/atau untuk memberikan kemudahan dan kepuasan yang dipertingkatkan kepada pengguna kami.
 • Kuki ialah maklumat yang disimpan pada komputer, telefon bimbit dan peranti lain daripada tapak Syarikat oleh pelayar pengguna.
 • Syarikat menggunakan kuki terutamanya untuk tujuan yang digariskan di bawah ini.
  • • Simpan carian lepas dan tetapan paparan tersuai pengguna
  • • Pengesahan automatik akaun pengguna dan penyimpanan bukti kelayakan log masuk
  • • Menganalisis status penggunaan perkhidmatan kami oleh pengguna untuk tujuan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik
 • Syarikat menggunakan Google Analytics yang disediakan oleh Google LLC untuk memahami dan menganalisis status penggunaan perkhidmatan kami untuk menyediakan perkhidmatan yang mudah dan mesra pengguna kepada pengguna kami.
 • Apabila pengguna mengakses perkhidmatan kami, penyemak imbas webnya secara automatik boleh menghantar maklumat seperti alamat halaman yang diakses dan alamat IP kepada Google LLC. Google juga boleh menetapkan kuki dalam penyemak imbas anda untuk mengumpul data atau membaca kuki sedia ada. Maklumat ini hanya akan digunakan untuk menganalisis dan menambah baik penggunaan tapak dan untuk menyediakan perkhidmatan lain. Maklumat sedemikian tidak mengandungi sebarang pengecam peribadi.
 • Kaedah pengumpulan dan penggunaan maklumat akses oleh Google LLC dikawal oleh Syarat Perkhidmatan Google Analytics dan Dasar Privasi Google (Privasi & Syarat). Pengguna boleh melumpuhkan pengumpulan maklumat (data) dengan memasang "Tambah Penyemak Imbas Tarik Diri Google Analitis" pada penyemak imbas mereka.
 • 8) Menjalankan Hak GDPR (Peraturan Perlindungan Data Umum)
 • Pengguna yang merupakan penduduk Negara Anggota EU dan tertakluk kepada GDPR dan yang ingin melaksanakan hak mereka di bawah GDPR dikehendaki membuat hubungan awal dengan alamat hubungan yang disenaraikan dalam klausa "11) Hubungi untuk Dasar Privasi" di bawah ini.
 • Pengguna boleh merayu kepada pihak berkuasa penyeliaan jika mereka tidak berpuas hati dengan pemprosesan maklumat peribadi mereka oleh Syarikat.
 • 9) Semakan kepada Polisi ini
 • Syarikat berhak untuk menukar Polisi Privasi dari semasa ke semasa untuk menambah baik pengurusan dan perlindungan maklumat peribadi (data) yang betul. Sebarang perubahan akan dimaklumkan di laman web Syarikat dan pengguna dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi yang dikemas kini.
 • 10) Permintaan untuk Pendedahan Maklumat Peribadi
 • Pengguna yang ingin dimaklumkan tentang tujuan penggunaan maklumat peribadi mereka yang dipegang oleh Syarikat, untuk mendedahkannya, untuk membetulkan, menambah atau memadam kandungannya, untuk menghentikan penggunaannya dan/atau untuk memadam atau menghentikan peruntukannya kepada pihak ketiga, hendaklah dibimbing melalui prosedur yang diperlukan dan boleh menghubungi Hubungan Maklumat Peribadi untuk pertanyaan seperti yang diterangkan dalam klausa 11) di bawah ini. Tindakan yang perlu akan diambil tanpa berlengah-lengah mengikut undang-undang dan undang-undang kecil kami. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, sekiranya permintaan itu tidak dapat dipatuhi secara keseluruhan atau sebahagian, alasannya hendaklah diberikan kepada pengguna.
 • 11) Hubungi untuk Dasar Privasi
 • Untuk sebarang pertanyaan berkaitan Dasar Privasi ini, permintaan untuk pendedahan, melaksanakan hak di bawah GDPR dan/atau sebarang komen atau permintaan lain yang berkaitan dengan pengendalian maklumat peribadi, sila hubungi kami di alamat hubungan di bawah ini.